Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

За интернет магазин www.Keep2me.com

 

Тези условия уреждат отношенията между Алексбранд ЕООД, наричан за краткост по долу ПРОДАВАЧ и всеки, който раглежда или пазарува от сайта наричан за краткост по долу ПОТРЕБИТЕЛ или КУПУВАЧ.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

 1. Да предостави максимално информация на купувача за продуктите, начина на пазаруване, цената и сроковете за доставка.
 2. Да информира купувача за срока на доставка на продуктите, които се поръчват онлайн и да следи за изпълнението им от куриерската фирма с която работи.
 3. Да информира купувача за евентуални форсмажорни обстоятелства по доставката на продукта – не възможност за доставка навреме или за изчерпано количество от даден продукт.
 4. Да подмени стоката на купувача в случай, че същия има основателна причина за това или да я приеме обратно от купувача на основание чл. 55, ал.1 от ЗЗП в случай на отказ от продукта в срок до 7 календарни дни без купувача да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, като се спазят следните условия:

а) Потребителят предварително писмено да информира търговеца, на следният имейл адрес: info@keep2me.com , че на основание чл. 55, ал.1 от ЗЗП се отказва от получената пратка;

б) Всички транспортни и други разходи по доставката и връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя.

в) До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя към Алексбранд ЕООД, рискът от случайното й повреждане се носи изцяло от потребителя.

г) В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия - а), б) и в), Алексбранд ЕООД се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път само за стойността на стоката.

 1. Продавача има право да получи от купувача сумата за цената на стоката, така както е обявена в сайта и сумата за направените разходи по доставката.
 2. Продавача е длъжен да достави на купувача стоката в случай, че тя е платена, освен в случайте на налични обстоятелства по т.3, като за електронните продукти, предлагащи се на сайта с изтегляне важи същото условие.
 3. Продавача не носи отговорност за правилното използване на вече сваления файл или за правилното използване на вече получения продукт чрез куриер.
 4. Продавача е длъжен да не предоставя никаква информация за купувача на трети лица, освен ако за това няма специален документ от органите на реда с който да се изисква това.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ИЛИ КУПУВАЧА

 1. Потребителите и купувачите са длъжни да спазват всички законови рамки установени нормативно за разглеждане и пазаруване в интернет среда, докато са на сайта на онлайн магазин www.Keep2me.com
 2. Потребителя и купувача имат право да разглежда всички подразделения на онлайн магазин www.Keep2me.com при условие, че са съгласни с общите условия.
 3. Потребителят има право да се регистрира на сайта, без това да е свързано с покупка на стока или услуга от него.
 4. Потребителят е длъжен да се регистрира в сайта със задължителните параметри по регистрация в случай, че иска да направи поръчка, независимо дали поръчката ще бъде за изтегляне онлайн или с доставка по куриер
 5. Купувача има право да избере продукт и да го поръча онлайн без да е необходимо да получи за това специално потвърждение
 6. Купувача или потребителя няма право да копира текстове и снимки от сайта, без това да е договорено писмено с условия, изгодни и за двете страни.
 7. Купувача, няма право да отказва доставена поръчка по куриер.
 8. Купувача има право да откаже заявена стока до два часа след като я е заявил на e-mail: info@keep2me.com, в случай, че продукта се изтегля онлайн, продавача има право да откаже връщането на сумата.
 9. След като стоката е поръчана, доставена и платена, стоката е вече собственост на купувача и интернет магазин www.Keep2me.com не носи отговорност за погиването и.
 10. Незнанието на условията за пазаруване в интернет магазин www.Keep2me.com, не е оправдание.